Refusionspolitik

REKLAMATION & GARANTI

Mantra by Marlene Schnoor giver 3 måneders reklamation og graranti, som gælder under forudsætning af normal brug. Denne dækker fabrikationsfejl, f.eks. løse sten eller misfarvning ved almindeligt brug. 
Garantien dækker ikke ved skader grundet misbrug af varen, brud ved almindeligt slid eller tab og tyveri.

Vores garanti dækker:

• Løse eller tabte sten ved brug de første 3 måneder
• Defekte låse i kæder og armbånd
• Misfarvninger i overflader på sten og perler

Garantien er gældende mod forevisning af gyldigt garantibevis / Købsnota / Faktura / Følgeseddel

Vi henviser til at tage kontakt til os direkte på info@mantrabym.dk , hvis du har spørgsmål vedrørende korrekt brug af dit Mantra smykke og garanti.

Reparation af Mantra-smykker udført af andre end Mantra by Marlene Schnoor vil medføre, at garantien bortfalder.

FORTRYDELSESRET

De har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, »hvor De eller en af Dem angiven tredjemand, dog ikke transportøren, får den sidste vare i fysisk besiddelse«, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis.

For at udøve fortrydelsesretten skal De meddele os, Mantra by Marlene Schnoor, Sauntevej 109 3100 Hornbæk, Deres beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev eller e-mail). 

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis De sender Deres meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelse

Hvis De udøver Deres fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi alle betalinger modtaget fra Dem, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af Deres eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om Deres beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som De benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre De udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges De ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller De har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.

De returnerer varerne eller afleverer dem til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor De har informeret os om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis De returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.

De skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne.

De hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

Julegaver købt i november og december kan byttes i 14 dage efter d. 24/12 samme år. Øvrige returregler er stadig gældende.

RETUR 

De skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering, returnering eller reparation af varer. 

Retur adresse: 

Marlene Schnoor
Sauntevej 109 
3100 Hornbæk
Tlf 53 53 95 87
Info@mantrabym.dk 

Returpakker skal IKKE sendes til butikken på Strandgade. 

REPARATION / OMTRÆKNING
Skulle dit Mantra smykke gå i stykker efter de tre måneders graranti, kan du selvfølgelig få det omtrukket og repareret. 
De sten jeg arbejder i er alle af en vis hårhed og vil med tiden slide på snorren som de er trukket op på. 
Polyestersnoren som jeg bruger er kraftig og markant mere robust end fx silkesnor eller bomuld, men i modsætninger til fx ferskvandsperler, vil de slide på selv den kraftigste snor over tid - især hvis du bruger dit smykke hver dag.

Men som ved alle andre typer smykker med perler, kan du altid få omtrukket og ombundet dit smykke. 

Du finder mere info om omtrækning af din mala / dit armbånd her.